Het Breda Chapter Holland kent naast de "gewone leden" ook "ereleden".

Ereleden zijn zij, die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.

Hiermee eren wij leden van het Breda Chapter Holland die vanwege hun inzet voor, en toewijding aan ons Chapter een bijzondere rol hebben gespeeld.

Jan kennis 1

Jan Kennis †

Erelid sinds 12 februari 2016

Jan Kort

Jan Kort

Erelid sinds 8 maart 2013

 Ton van der Bijl

Ton van der Bijl

Erelid sinds 9 maart 2012